Pin sylvestre de Didier Lanoe

 Orme 5 troncs Louis Ornano

 Pin sylvestre de 70 cm de Baudouin de Lorgeril et orme de15 cm de Louis Ornano

 Erica arborea / Bruyère arborescente  Maria Simoes

 Hetre / Bruno Heller

 kiwi